GOKiB Gaworzyce
Powróć do: GOKiB

Sala Wiejska w Kłobuczynie

Sala wiejska w Kłobuczynie

Od początku września 2021r. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach ma nowe możliwości do tworzenia wydarzeń kulturalnych w naszej Gminie. Mowa tu o ogromnym potencjale świeżo wyremontowanej sali wiejskiej w Kłobuczynie . Aby wykorzystać efektywność obiektu, gmina Gaworzyce wzięła udział w programie ministerialnym "Infrastruktura domów kultury" przygotowując wniosek projektowy pt. "Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w filii Gminnego Ośrodka Kultury w Kłobuczynie". Otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 33.000,00 złotych zostało przeznaczone na zakup w stołów i krzeseł, a także w sprzętu nagłośnieniowego wraz z podestami scenicznymi. Dzięki odnowionemu iwyposażonemu obiektowi mamy do dyspozycji nie tylko dużą wyposażoną salę, ale także pomieszczenia, w który można przeprowadzać zajęcia warsztatowe. Choć od otwarcia minęły zaledwie dwa miesiące udało się już zorganizować tam koncerty, spotkania biesiadne, cykliczne warsztaty manualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zajęcia dla seniorów. Odbywają się tam także lekcje nauki gry na instrumentach oraz zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży. Cieszymy się, że nasza praca zyskała nową jakość i możemy lepiej wykorzystać drzemiące w nas kulturalne i edukacyjne inspiracje.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

 

Kolaż ze zdjęć sali wiejskiej w Kłobuczynie.